Nieuwe ontwikkelingen

Frans van Daelen doet een verklaring op nalezen.nl. Er staat een logo bij van het Instituut voor Nederlandse perscommunicatie, welke een hersenspinsel van Frans zelf blijkt te zijn (klik maar eens op “toon gegevens” in deze link).
Over het vermeende erelidmaatschap van de Vereniging van Nederlandse Journalisten kunnen we ook kort zijn, op deze lijst komt hij niet voor. Update 25-9: Nederlandse Vereniging van Journalisten geeft aan dat Frans van Daelen geen NVJ lid is.

In de tekst staat de passage “Ontbreekt uw email adres op onderstaande lijst”. Los van dat die lijst niet is meegeleverd vind ik het ook wel spannend of hij het emailadressenbestand van de “klanten” überhaupt gaat publiceren.

De complete quote van de tekst op nalezen.nl:

BETREFT: POTATO PIRATE en BIKESTOREXL
Filed under: Uncategorized — admin @ 14:45
Aan eenieder die spijt heeft van een betaling aan bovengenoemde websites.

Goederen besteld maar niet geleverd? U wilt uw geld terug? Ontbreekt uw email adres op onderstaande lijst, mail dan uw naam, adres, betalings- en bankgegevens naar fransvandaelen434@gmail.com

Allereerst: Frans van Daelen is geheel tegen zijn zin betrokken geraakt bij deze oplichtingszaak, opgezet vanuit het buitenland. Hij gaat zich inzetten om gedupeerde consumenten schadeloos te stellen. Dit gaat lukken. Inmiddels is hierover bij Hulpofficier van Justitie R. Jansen aangifte gedaan van oplichting door twee personen die hier bewijsbaar en onweerlegbaar bij betrokken zijn:

a) zekere mr. Antoon Huijgens uit Wychen is gebleken sleutelfiguur te zijn van een initiatief om te komen tot oprichting van werkmaatschappijen, opening van bankrekeningen en het huren van kantoorruimten in Eindhoven en Den Haag op naam van Frans van Daelen, teneinde deze vorm van oplichting te faciliteren. Pas eind augustus bleek deze persoon uit kwader trouw te handelen en blijkt deze allerlei zaken aan elkaar te hebben gekoppeld met gebruikmaking van identiteitsfraude en valse email-adressen. Hij verblijft naar horen zeggen momenteel in Duitsland.

b) zekere mevrouw M. Poels uit Den Haag is gebleken via internet smaad en laster te verspreiden met het oogmerk om economisch schade te veroorzaken waarbij kopers werd afgeraden zaken te doen met onder andere Potato Pirate en BikestoreXL. Tegen deze mevrouw loopt inmiddels een justitieel vooronderzoek. Bij dagvaarding zal de schade gerechtelijk door middel van een schadevergoedingsmaatregel volledig op haar worden verhaald.

Getekend: Frans van Daelen, erelid Nederlandse Vereniging van Journalisten

Eigenlijk zou een polletje hier wel op zijn plaats zijn. De dame onder b) zou je, goed lezend, helemaal niet willen aanklagen maar juist willen voordragen voor een lintje. Immers, zij probeert de impact van de geschetste list en bedrog zoals opgetekend onder a) te voorkomen?

Het hele chronologische verloop en de bronvermelding lees je hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *